Informace o originálních Bitless Bridle od Dr. Roberta Cooka spoluautora knihy "Železo v koňské hubě" 

V poslední době jsme svědky nenápadné revoluce, která znamená přerod jezdeckého umění i techniky. Uzda Bitless Bridle™  nebo také "zkřížené tažné uždění" je humánní odpovědí na dobu bronzovou v oblasti techniky udidel. Na rozdíl od tradičního udidla zde kůň neví, co to je bolest. Strach z uzdy je pryč. Kůň je daleko vnímavější, volněji se mu dýchá a jeho pohyb překypuje elegancí. Klidný kůň bez nevypočitatelných pohybů. Je tu kvalitnější komunikace, důvěra, lepší výkon a harmonie. Jednodušší, bezpečnější a spokojenější jízda i ovládání. Odpočinek a radost pro vás i vašeho koně.
Ačkoliv lze uzdu Bitless Bridle (BB) stále ještě řadit mezi bezudidlové uzdy, evidentně už nemá nic společného se vším, co bylo této oblasti vynalezeno doposud, tedy hakamore, bosal nebo side-pull. Tradiční bezudidlová uzda má s veškerými udidlovými uzdami společné jedno: jejich mechanismus je založený na působení bolesti. BB je jedinou uzdou umožňující bezbolestné ovládání otěžemi. Funguje na zcela novém a jiném principu než všechny uzdy předtím. BB je něco, čemu se říká komplexní komunikace. Každá z tradičních bezudidlových uzd má při komunikaci svá omezení. Například hakamore a bosal sice pomáhají při zastavování (ačkoli s sebou nesou obdobné problémy jako způsob uzdění s udidlem), při jízdě se však projevují jejich slabiny. Uzda typu side-pull je zase lepší pro ovládání, méně již však pro zastavování.  Zatímco BB lze použít pro kteroukoli disciplínu, tradiční bezudidlovky už ne.  

 (Informace v sekci Bitless Bridle jsou přeložené z originálních webových stránek Bitless Bridle)

Přejděte na Bitless Bridle a zjistíte, že mate lepšího koně než jste si mysleli.

BEZPEČNĚJI - ÚČINNĚJI - BEZBOLESTNĚ