VYSTROJENÍ A ÚPRAVA

Návod k použití bezudidlové uzdy
Je to jednoduché, ale je to třeba provést správně. Jedná se o několik kroků:


Krok č. 1.

K nasazení nebo sejmutí uzdy postačí uvolnit jedinou přezku, a to na podbradníku.


Krok č. 2.

Je třeba, aby nánosník spočíval na hlavě mnohem níže, než jste zvyklí u uzdy s udidlem. Lícnice je třeba v případě koně průměrné velikosti upravit tak, aby spodní hrana nánosníku spočívala 1,5 palce pod ústními koutky. U teplokrevníka bude tento rozměr 2", v případě ponyho bude jen 1". Při dodržení těchto úrovní bude nánosník nadále podložen kostí na úrovni nosního můstku a nehrozí nebezpečí neprůchodnosti nosních dýchacích cest. Pokud bude nánosník výše, je to špatně a váš nákup byl zbytečný. Na druhé straně nesmí být nánosník příliš nízko, aby netlačil na osvalenou část tlamy, kde by mohl ucpat nozdry. Takovýto způsob umístění bude ve svém důsledku tlačit na tuto část koně, který se dokonce může i vzpínat. Nicméně jak již bylo řečeno – čím je nánosník níže, tím lépe. Dokud nánosník spočívá na kosti a ne na chrupavce na nosním můstku, nemůže dojít k ucpání dýchacích cest. Za těchto podmínek lze nánosník bezpečně umístit tak, aby překrýval osvalenou část tlamy na lícní straně, v oblasti tzv. nepravé nozdry.


Krok č. 3.

Je třeba, aby nánosník k hlavě přiléhal lépe, než jste zvyklí u uzdy s udidlem. Utáhněte podbradník tak, aby se mezi podbradník a zadní část čelisti vešel jeden prst. Podbradník musí být utažený tak, aby se nánosník při zatáhnutí za otěže neposunul směrem nahoru. Pokud k tomu dojde ve výraznější míře, pákový efekt nenastane. Pokud to tak necháte delší dobu (například během endurance), začne se odírat srst i kůže.  Další známkou příliš volného podbradníku bude to, že se lícnice ohlávky při zatažení za otěže výrazně prohnou. Mírné prohnutí je však nezbytné a nemá žádný velký význam. Jezdce endurance můžeme ujistit, že i při této míře přilnutí se může většina koní s nánosníkem v době odpočinku napást i napít. Při krmení senem bude třeba podbradník uvolnit o jeden nebo dva vroubky. 


Krok č. 4

Otěže pod čelistí se zkříží a měly by od rukou jezdce procházet kroužky nánosníku z vnější strany na vnitřní.


Krok č. 5.

Používá-li se řemen podbřišníku ve spojení s martingalem, měl by se upravit tak, aby oba otěžové kroužky martingalu spočívaly 3-4" za kroužky pro uchycení otěží. Nechceme-li, aby do sebe kroužky narážely, použijeme gumovou zarážku.
Ti, kteří se na účinnost ovládání pomocí uzdy Bitless Bridle tolik nespoléhají a chtějí se k ní zatím stavět opatrně, mohou uzdu Bitless Bridle používat s jedním párem otěží a ten druhý mohou připojit k další uzdě se stíhlovým udidlem, jejíž ohlávka bude spočívat na vrchní straně uzdy Bitless Bridle. Jezdec tak může pomocí této v podstatě dvojité uzdy nasbírat při používání uzdy Bitless Bridle trochu sebedůvěry s vědomím, že má kdykoli po ruce i uzdu s udidlem. V této situaci bude vhodné mít otěže stíhlové uzdy volné, stejně jako jsou volné otěže uzdy s pákovým udidlem, používáme-li tradiční dvojitou uzdu.
Používání uzdy Bitless Bridle ve spojení s udidlem

Potřebujeme-li dodržet soutěžní pravidla, bude nejlepším řešením uvázat uzdu Bitless Bridle způsobem běžným při používání bezudidlové uzdy a k tomu přes uzdu Bitless Bridle umístit další uzdu se stíhlem. Jezdec má tak dvoje otěže a měl by prohlídku absolvovat bez problémů s rozhodčími a přitom si vystačit jen s uzdou Bitless Bridle. Další výhodou tohoto uspořádání bude to, že nánosník uzdy Bitless Bridle lze umístit na úroveň, která je odpovídající pro optimální bezudidlové ovládání. Dokud porota nezačne slovíčkařit a trvat na tom, že koně do soutěže se dvěma uzdami nemohou, mělo by to fungovat. Napohled to bude vypadat, že jezdec používá dvojitou uzdu.


TŘI ÚPRAVY, KTERÉ BUDOU ZAJÍMAT ZEJMÉNA JEZDCE TRAILU

Pro následující tři úpravy budete potřebovat vybavení, sestávající ze tří nerezových karabinek.


Otěže
Pro účely rychlé a snadné manipulace s otěžemi připevněte otěže ke kroužkům na křížových řemíncích ohlávky pomocí páru karabinek. Otěže se připevní ke spodní části karabinek. Tím je možno otěže rychle a snadno odepnout a připnout kdykoli v době odpočinku.


Jak z uzdy Bitless Bridle pohotově udělat vodící ohlávku
Použijte jednu karabinku a spojte obě otěže tam, kde jsou připojeny ke křížovým řemínkům ohlávky. Nyní máte věrnou kopii ohlávky Be Nice, které se občas říká „cumalong“. Otěže používejte místo vodící tyčky.  Pokud již máte otěže k ohlávce připevněny pomocí karabinek, můžete tuto úpravu samozřejmě doplnit tím, že prostě vezmete jednu ze stávajících karabinek a spojíte jí obě otěže. 


Jak z uzdy Bitless Bridle udělat vázací ohlávku:
Vezměte karabinku a spojte kroužek na křížových řemíncích levé otěže s kroužkem na pravé straně nánosníku. Na opačné straně udělejte to samé pomocí druhé karabinky. Nyní máte funkční ohlávku. Délku křížových řemínků lze upravit tak, aby ohlávka seděla podle potřeby. Připomínáme, že používáte-li některou ze syntetických uzd (nylon nebo beta), máte současně i ohlávku, která se opravdu nepřetrhne.  Odepněte otěže a uvažte koně obvyklým způsobem, pokud možno pomocí standardní vodicí tyčky připevněné ke kroužku na pravé nebo levé straně nánosníku a koňácké smyčky.


Nouzová rychlospojka
Pro pohodlí vašeho koně i v zájmu zabránění přetržení ohlávky je možné zaopatřit se ještě o něco lépe a použít rychlospojku a provazové vodítko. Rychlospojka je řešena tak, aby se automaticky uvolnila v okamžiku, kdy by se ohlávka jinak přetrhla.  Aby se vám na trailu nebo kdekoli jinde něco takového nestalo, má používání rychlospojky ve spojení s uzdami Bitless Bridle zcela určitě smysl.