NEZBYTNÝ EXKURS
Obecně se traduje, že averze k udidlu je nahodilý problém, který se projevuje asi půl tuctem nejrůznějších příznaků. V posledních letech však Dr. Cook objevil, že udidlo je příčinou více než stovky problémů s chováním. Každý z těchto problémů byl již opakovaně vyřešen náhradou udidlové uzdy uzdou Bitless Bridle™. Spolu s její vysokou účinností se však objevuje i dilema, je-li potřeba povědět o ní něco víc. Každý, kdo vypráví o té spoustě vyřešených problémů anebo výhod, které uzda skýtá, riskuje, že se na něj jeho okolí začne dívat jako na „agenta s teplou vodou“, protože tenhle seznam je hodně dlouhý a pro většinu lidí od koní velmi překvapivý.  Nicméně už máme po ruce mnoho prohlášení typu „všechny ty výhody, o kterých mluvíte, jsou skutečně reálné“, které jejich autoři učinili naprosto dobrovolně. Tak tedy pojďme dál, s naprostou důvěrou v to, že nás nikdo nemůže obvinit z falešné propagandy.


THE FIVE F’S PĚT PROJEVŮ STRACHU
Kůň se udidla bojí. Působí mu bolest anebo aspoň strach z bolesti. Strach lze vyjádřit pomocí jedné či více z těchto pěti situací: vylekanost, poplašenost, bojovnost, útlum či faciální neuralgie (syndrom házení hlavou). Každá z těchto hlavních skupin má svůj vlastní seznam symptomů (viz níže). Symptomů je celkem více než sto a mají co dělat s opravdu každým tělním systémem. Negativní vliv na systémy, které jsou životně důležité pro atletický výkon (nervový, dýchací, muskuloskeletární a kardiovaskulární) znamená, že kůň nejen pociťuje bolest a psychický stres, ale ještě je navíc omezen jako atlet. Udidlo v hubě například působí neprůchodnost hrdla. Pohyb koně je synchronizován s dýcháním, a jelikož normální krok závisí na normálním dýchání, vše, co negativně ovlivní dýchání, bude mít stejný vliv i na krok. Kůň, který špatně dýchá a chodí, nemůže běžet a skákat tak nejlépe, jak jen dovede. Kůň, kterého něco bolí a trpí psychickým stresem, se především není schopen nic naučit; natož to provádět s důvěrou a jistotou.


ZDE UVÁDÍME NĚKOLIK PROBLÉMŮ, KTERÉ SE VYŘEŠILY DÍKY UZDĚ BITLESS BRIDLE™, nebo, chcete-li, zde jsou příklady stresu, neklidu, obtíží a nemocí, které zmizely společně s udidlovou uzdou:


Vylekanost

Koně je obtížné odchytit ve stáji, je nepřátelský, odmítá uzdění a odstrojování uzdy, nechce se nechat sedlat. Při výcviku se bojí, má nepředvídatelné chování, je prudký, nervózní nebo vysoce napjatý, vystrašený, bázlivý, nevypočitatelný a snadno podléhá panice, strnulý a vystresovaný, nadměrně se potí, nedokáže se soustředit na úkol při vedení rukama, těká očima nebo ukazuje bělmo, pomalu se učí nebo nevykazuje téměř žádný pokrok ve výcviku.


Vyplašenost

Koně je těžké zpomalit nebo zastavit, běží dál i přes použití udidla, náhle vyráží vpřed, bere udidlo mezi zuby a zbavuje jezdce kontroly, škubání, vzpínání, chvatný běh, přešlapování v klidu i za pohybu, okamžitá reakce na ruční pomůcky, při lonžování divočí.


Bojovnost

Kůň vyhazuje, vzpíná se, točí se dokola, je agresivní, svárlivý, konfrontační, neposlušný, panovačný, svéhlavý, nepoddajný, zlý, nepřátelský a zlostný, jankovitý, má „těžký předek“ a odmítá poslušnost, těžko se ovládá jedním i oběma směry, odmítá se podřídit otěžím, rýpá nosem, mele čelistmi, odmítá udržet cval, je tvrdohlavý, odmítá se nechat vést správnou holení.


Útlum

Jedná se o reakci na bolest nebo strach, které se na základě evoluce objevují spíše u osla a muly, mohou se však objevovat i u koní. Je to například neochota opustit stádo, odmítání pohybu vpřed (klimbání), zaostávání, nedostatek odvahy a sebedůvěry včetně náhodného odmítání těsně před skokem, nedostatek impulsů v zadní části těla a sklon ke vzniku svalových křečí (ochromení, černá zástava moči, zátěžová rabdomyolýza).


Faciální neuralgie (syndrom házení hlavou)

Při výcviku má kůň otevřenou hubu, potřásá nebo pohazuje hlavou, zvedá hlavu vysoko nebo ji sklání nízko a brání se tak tlaku udidla, tře si nozdry a hubu nebo líc o přední nohu, bije se do nosu přední nohou, rychle mrká (někdy až nepřetržitě), je nadměrně citlivý na jasné světlo, vítr nebo déšť, kýchá a frká, chňape do vzduchu, pokouší se kousat okolní koně, chňape po rameni udidla nebo po botách jezdce, má vodnaté oči a výtok z nozder, skřípe zuby, klopí hlavu, škube lícními svaly. V klidu nechce nastavit hlavu nebo se s jeho hlavou obtížně manipuluje, zejména okolo huby nebo uší, obtížné stříhání nebo mytí hlavy, když ho odvádíme v ruce ze cvičení, otírá si o nás razantně hlavu.


Všeobecná nespokojenost

Nedostatek citu při ovládání, je líný, otupělý a zesláblý (tj. pokorně rezignuje na chronickou bolest), pasivní, chodí pomalu, velmi rychle se unaví, při výcviku má uši sklopené, kdykoli může, má namířeno do stáje, švihá ocasem.


Dýchací potíže (asfyxie, dušení)

Nadměrná flexe temene, stahuje jazyk za udidlo, „polyká jazyk“ (nadzdvihávání a posouvání jazyka po měkkém patře), dýchá ztěžka, chrčí nebo se dusí, jazyk na udidle, fixace epiglotis, kolaps a deformace průdušnice (zúžení), asfyxie-indukovaný plicní edém (krvácení do plic), kašel při cvičení, onemocnění periferních dýchacích cest (bronchitis, bronchiolitis nebo chronické choroby dýchacích cest).


Negativní vliv na chod, držení těla a pohyb

Napnutý krk, strnulý nebo trhaný krok, krátký krok, špatná koordinace (někdy diagnostikováno jako ekvinní protozoální myeloencefalitis - EPM), klopýtání, těžký předek, stíhání (narážení přední končetiny do kopyta zadní končetiny), převrácený tělesný rámec (vysoko postavená hlava, sražená záď), šoupání kopyt o sebe, odmítání udržet cval, špatné sebrání, slabé držení těla. Nedostatek kyslíku (asfyxie) spouští sekvenci událostí, které se ve vyšší míře vyskytují spíše u závodních koní, nejsou však omezeny pouze na jezdecký sport. Jedna událost je příčinou další. Rychlá únava vede například k chybným krokům a ty zase k nehodě, únava a ztráta svalového tonu vede ke tříštivým zlomeninám, poškození kloubů a strženým šlachám, únava pak vede i k pádu, pád potom k závažným zlomeninám dlouhých kostí a tím i nevyhnutelně k utracení.


Potíže s hubou a chrupem

Zlomenina čelisti (v důsledku pádu nebo jiné nehody způsobené udidlem), tříštivá zlomenina mezizubí, vlčí zub (běžné), intenzivní eroze první stoličky ve spodní čelisti (běžné) v důsledku obrany koně svíráním udidla mezi zuby (běžné), eroze druhé a třetí stoličky ze stejného důvodu (méně běžné), předčasné vypadnutí stoličky ze stejného důvodu, záněty dutiny ústní, pořezané pysky, rozedřený nebo amputovaný jazyk, sarkoidy pysků, ostrá sklovina na stoličkách horní čelisti, která vede k vředům a obdobný problém s dolní čelistí, který vede k laceraci po stranách jazyka, nechutenství, odmítání vody během jízdy, vedoucí k dehydrataci, plazení jazyka během výcviku.


Účinky na jezdce
Používáním udidla nebo více udidel se z jezdectví stává obtížná, mrzutá a nebezpečná záležitost. Nadšení jezdce se vytrácí, protože si příčinu těchto problémů často neuvědomuje a proto ani neví, jak je řešit. Může dojít například k těmto situacím:
Jezdec začne obviňovat sebe sama, že není tak obratný, aby se stal dobrým jezdcem.  Místo toho, aby z toho vinil svoje jezdecké potřeby (udidlo), což by měl, vzniká u něj pocit frustrace, že nedostatečně zvládá jezdecké umění, vzrůstá v něm pocit otrávenosti, hraničící s rozhněvaností na jeho koně, postupně se kontaktu s koněm vyhýbá pravidelně a začne si pro to hledat výmluvy, zoufá si, že nikdy nedosáhne souladu mezi koněm a jezdcem, což je přece vrchol jezdeckého umění, přestává mít potěšení z jízdy, ztrácí sebedůvěru, začíná se ježdění bát a zvažuje, že toho všeho nechá, rozhoduje se, že koně s takovými neřešitelnými problémy prodá a koupí si jiného, dostává se do ekonomických problémů díky vyčerpávajícím pokusům překonat potíže, avšak jinými způsoby než odstraněním příčiny (jako jediného logického způsobu řešení), nebo utrpí osobní zranění (od zlomené klíční kosti až po smrtelný úraz).
MYSLÍME, ŽE TENHLE SEZNAM NEGATIVNÍCH ASPEKTŮ POUŽÍVÁNÍ UDIDLA JE UŽ SNAD DLOUHÝ DOST. Nyní se zamysleme nad něčím jiným...


POZITIVNÍ HLEDISKA UZDY BITLESS BRIDLE™


Tento nový přístup k jezdectví vám umožní vyhnout se tomu, co je uvedeno výše a současně být k vašemu koni ohleduplnější, zlepšit jeho welfare i psychickou a fyzickou rovnováhu. Přestanete ho mást tím, že od něj budete chtít, aby současně cvičil a přijímal potravu (v tom tkví efekt udidla), budete mít lepší způsob brzdění (udidlo je příčinou náhlého vyrážení vpřed), užijete si jemnějších přechodů, prodloužíte krok svého koně a tím i zvýšíte jeho rychlost. Čeká vás méně přešlapování, mnohem klidnější a uvolněnější kůň, který lépe reaguje na pobízení, méně stresu při cvičení jak ze strany vaší, tak ze strany vašeho koně, konec podvazování jazyka a věčně padajícího nánosníku; dáte svému koni více kyslíku a probudíte v něm více života, síly a výdrže, výcvik půjde dopředu mnohem rychleji a výkonnost stoupne. Budete moci zlepšit bezpečnost vaši i vašeho koně, komunikovat účinněji a způsobem, který je pro vaše koně více vyhovující, vyhnout se té spoustě pěny u huby a slintání, umožníte svému koni daleko elegantnější pohyby s hezčími konturami a vyšším nasazením; snížíte ochablost a možnost nehody (v důsledku kyslíkového deficitu, únavy a ztěžklé přední části těla), pravděpodobnost krvácení z plic a náhlého úhynu při výcviku (způsobeného zablokováním horních cest dýchacích); můžete na dokonale vytrénovaného koně posadit i nováčka bez obav, že poškodí hubu koně a umožnit tak, aby vycvičený kůň učil netrénovaného jezdce, vybudovat lepší partnerství, lépe spolupracovat a mít mnohem šťastnějšího koně, než jste měli dřív.