Našim posláním je shromažďovat, třídit, vytvářet a rozšiřovat informace o fyziologické péči o koně.