POMŮCKY

JÍZDA 
Rychlý tlak pomocí jedné z otěží (žlutá šipka) působí na opačnou polovinu hlavy (červené šipky): bezbolestně, ale rozhodně. Koně na bezbolestný tlak (šťouchání) pomocí uzdy Bitless Bridle™, navíc rozložený na větší ploše, reagují lépe, než na bolestivé tahání pomocí udidla, provázené soustředěným tlakem na citlivou tkáň koňské huby. Tam, kam jde hlava, směřuje i kůň. Na rozdíl od účinku udidla, které hlavu koně kroutí do strany, zůstává při použití bezudidlové uzdy hlava vzpřímená. Obrat je daleko přirozenější a fyziologicky správný. Porovnáním s jinými uzdami s udidlem i bez (hakamore, bosal, side-pull) tu máme jednu z prvních výhod, které jezdec zaznamená: daleko účinnější ovládání. S uzdou Bitless Bridle™ lze provozovat direct reining i neck reining.


ZPOMALOVÁNÍ A ZASTAVOVÁNÍ
Při prudkém tlaku na obě otěže nebo na jednu z nich dochází k jemnému stisknutí celé hlavy a spuštění reakce „poslušnosti“. Brzdění lze pravděpodobně spojovat s kombinací uklidňujícího působení efektu „klobouku“ (působení na celou hlavu), iniciací vyrovnávacího reflexu na temeno, stimulací zvláště citlivých oblastí za ušima i bezbolestným tlakem přes celý nosní můstek. Brzda je daleko spolehlivější než v případě udidla. Za prvé: bolest vyvolaná udidlem nutí mnohé koně spíše prudce vyrazit vpřed než zastavit. Za druhé: kůň může jezdce kdykoli připravit o veškeré prostředky komunikace. Sevře udidlo mezi zuby nebo ho dostane pod jazyk. Na rozdíl od mechaniky udidla, hakamore, bosal nebo side-pull uzdy není při brzdění nutné bolestivé působení na nosní můstek, flexe temene nebo blokování dýchacích cest.
Výše uvedená ponaučení ohledně jízdy a zastavování pomocí šťouchání či kloboukovitého efektu uzdy Bitless Bridle bychom pokud možno měli používat spíše jako případný doplněk daleko důležitějších pomůcek, které nám skýtá tělesná váha, rovnováha a dýchání.  

Ačkoli se otěže pod bradou kříží, jsou pomůcky stejné jako u způsobu ovládání pomocí udidla, protože uzda nepůsobí tahem, ale spíše tlakem. Na uzdu Bitless Bridle se v podstatě můžeme dívat jako na způsob řízení koně pomocí něčeho, co odpovídá metodě neck reining, avšak je to umístěno na hlavě, navíc však s výhodou toho, že tlak na hlavu je daleko příznivější než cokoli, čeho můžete dosáhnout pomocí neck reiningu. Níže uvedené zásady se týkají anglického stylu a western, závodního ježdění už tolik ne.
Jezdec by se měl vždy snažit zachovat princip nezávislosti svého sedu. Jinými slovy: otěže by se neměly používat jako bezpečnostní výstroj jezdce a prostředek udržení v sedu nebo obnovení rovnováhy. Jednou z té spousty výhod, na které uživatelé uzdy Bitless Bridle přišli je, že uzda je podporuje spoléhat více na svůj sed a holeně než na otěže.
Ke zdvihnutí hlavy koně do správné výšky (nejvyšším bodem by mělo být temeno) stačí jezdci pouze vertikální nadzdvihnutí rukou (ne s pohybem směrem zpět) a uvolnění.
Na téma „uvolnění“ musíme doplnit další poznámku. Uvolnění tlaku hned poté, co kůň zareaguje na ruční pomůcky pomocí uzdy Bitless Bridle se doporučuje i zde, stejně jako v případě uzdy s udidlem.  Nicméně v tomto případě se nejedná o stejnou naléhavost nebo dokonce stejnou povinnost. Na rozdíl od situace, v níž bylo použito udidlo, se kůň při použití tohoto prostředku nesetkal s ničím nepříjemným ani s bolestí. Proto zde není ta naléhavost odměnit koně okamžitým uvolněním. Ve vztahu nedošlo k žádnému pnutí, a proto není třeba žádné nápravy.
Výcvik správného držení hlavy provádějte v kruhu střední až menší velikosti, kdy je ruka na vnitřní straně kruhu nízko a dál od koně. Snažte se, aby temeno bylo nejvyšším bodem linie krku.
Prostřednictvím ručních pomůcek sděluje uzda Bitless Bridle přání jezdce zpomalit nebo zastavit a dodává k tomu brzdu, která je lepší než udidlo. Na rozdíl od uzdy s udidlem není kůň schopen vzít bezudidlovou uzdu mezi zuby a ponechat jezdce bez jakéhokoli prostředku brzdění. Pokud při používání uzdy Bitless Bridle vůbec dojde k tomu, že se kůň pokusí neočekávaně vyrazit vpřed (což je zde daleko méně pravděpodobnější než s udidlem v hubě), může jezdec obnovit kontrolu nad koněm tím, že koně usměrní ježděním dokola. Pokud to velikost daného území nedovoluje, může jezdec „říznout“ otěže a vrátit tak koně pod svou kontrolu. Na rozdíl od použití udidla však lze toto rychlé zatažení střídavě za levou i pravou otěž použít bez obavy z poškození huby koně. Tuto pomůcku je nutno používat rázně a s autoritou, aby si ji kůň důkladně uvědomil. Zastavovat splašeného koně jen taháním za obě otěže současně by se jezdec pokoušet neměl. Jestliže se z jízdy stává vzájemná zkouška síly, vyhraje to kůň. Platí zde však to samé, jako pro pokyny pro používání martingalu. Jakmile udidlo zmizí, mizí s ním i pověst koně, který byl považován za notorického „pullera“ nebo dokonce splašence.
Jak již bylo uvedeno, přestože lze očekávat, že se kůň stane s používáním uzdy Bitless Bridle lehčí na předku, můžeme mít zpočátku oproti používání udidla při držení hlavy koně v rukou pocit „těžkosti“. To je však věc, na kterou si jezdec zvyká docela rychle – je to něco jako když sednete za volant jiného modelu auta.
Ti, kdo používají uzdu Bitless Bridle a zajímají se o hnutí Natural Horsemanship, jistě radostně uvítají informaci o tom, že tato nová uzda je v naprostém souladu s filozofií a psychologií ježdění.