G. D. RAMSEY, P. J. HUNTER, M. P. NASH

Článek byl publikován: 11 března 2011

The effect of hoof angle variations on dorsal lamellar load in the equine hoof

Equine Veterinary Journal

Volume 43, Issue 5, pages 536–542, September 2011

 

Souhrn

Důvody provedení studie: Při léčbě schvácení kopyt se používá postup, který vychází z tohoto předpokladu: snížení tahu šlachy hlubokého ohybače prstu dosáhneme tím, že  zvětšíme palmární úhel kopyta, tím dojde ke snížení zatížení dorzálních lamel, což umožní proces hojení nebo zabrání dalšímu poškozování.

Cíl: Zjistit jaký vliv mají změny palmárního úhlu  kopyta na zatížení dorzálního závěsu kopyta.

 

Metody: Byly vytvořeny biomechanické modely koňských kopyt s definovanými složkami s palmárními úhly v rozmezí mezi 0–15°. V úvahu byly brány vztahy různorodých materiálů z důvodu nesourodosti a vliv vlhkosti. Na modelech byly aplikovány podmínky zatížení simulující fáze pohybu, kdy reakce podložky, síly v kloubu během fáze opěru a během fáze překlopení jsou maximální.  Zatížení bylo přizpůsobeno situaci, kdy dochází ke snížení síly působící v kloubu v důsledku zvětšeného palmárního úhlu.  Modely byly porovnávány za použití parametru nahromaděné energie pružnosti jako indikátoru zatížení, který se měřil v dorzálním lamelárním kopytním závěsu.

Výsledky:  Ve všech případech vedlo zvětšování palmárního úhlu ke zvýšení nahromaděné energie pružnosti v dorzálním laminárním závěsu. Nahromaděná energie pružnosti na proximálním okraji laminárního závěsu  na modelu s palmárním úhlem  15°  byla 1,3 až 3,8 x větší než při palmárním úhlu 0°. Nahromaděná elastická energie na distálním okraji laminárního závěsu byla malá ve všech případech.  V případě fáze překlopení narůstá se zvyšujícím se palmárním úhlem nahromaděná elastická energie také na proximálním okraji laminárního závěsu.

Závěr a možný význam:  Modely použité v této studii předpovídají, že zvětšování palmárního úhlu zvyšuje zatížení dorzálního laminárního spojení. Proto zásahy prováděné na kopytě zvyšující palmární úhel za účelem snížení zátěže lamelárního závěsu nemusí splnit svůj účel.

 http://www.thehorse.com/ViewArticle.aspx?ID=18869

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3306.2010.00319.x/abstract